Exchange with Sinn Fein

Much to my surprise I received an official email from Sinn Fein inviting me to join their on-line supporters’ group.

I replied to it as below. I could’ve said a lot more, but there’s no point in sending them a tirade of abuse (which was what was going through my head when I opened their email!) or trying to convince them of the error of their ways.

Here is my response; below that is their original email (I guess I got it because at some point I read AP/RN on-line or I ordered something from their on-line shop):

 

To: New Sinn Fein

I received your email with interest.

Since Sinn Fein has abandoned not only socialism but also, eventually, republicanism, I will not be taking up your offer to become an on-line supporter of New Sinn Fein.

Instead, I have joined Clann éirígí as I wish to give my support to the struggle for a 32-county socialist republic.

The Provisional leadership, or the main part of it, opted for an internal settlement in the north and is helping the Brits in running the six-county state, including administering capitalist austerity and hobnobbing with the parasites who sit atop the British state apparatus. The (mis)leadership is also preparing itself for a role in administering the 26-county state, playing a role in relation to Fianna Fail similar to the role played by the rotten Labour Party in relation to Fine Gael. That role will, as in the north, involve imposing austerity while attempting to justify why the working class should pay for a crisis not of our making.

What a gloomy scenario. What a tragedy that Sinn Fein has turned into everything that it used to loath.

Happily, it hasn’t taken an entire generation for resistance to begin anew. Éirígí and other socialist-republicans have emerged and stepped into the breach. They may not have the kind of funding, numbers and support that SF has – as of yet! – but they have the principles that the Provisionals have thrown away in order to be part of the gombeen establishment on both sides of Britain’s border in Ireland. And, eventually, principles triumph.

Is mise,
Philip Ferguson

 

From: news@supporters.sinnfein.ie [mailto:news@supporters.sinnfein.ie]
Sent: Friday, 9 May 2014 6:01 a.m.
To: Philip Ferguson
Subject: Become a Sinn Fein Online Supporter

Philip, a chara,
Now is the time to become a Sinn Féin Online Supporter and to vote for Sinn Féin in the forthcoming elections.

Citizens all across Ireland are demanding an end to austerity, the huge levels of unemployment, emigration and partition.

They know that Sinn Féin is offering citizens hope for the future. Sinn Féin has the policies based on equality, fairness and justice to deliver real change and to reshape politics on this island.

By taking one simple step today to become a Sinn Féin Online Supporter, you can play a crucial part in shaping a new Ireland.
It’s easy and it’s free and by clicking this link you can become a Sinn Féin Online Supporter

This exciting new addition to Sinn Féin’s website gives you a way to channel your energy, your passion and your ideas by engaging directly with Sinn Féin as we join together as part of an ever growing grassroots community to make 2014 a year of profound change. Please join with us.

In the elections in 2 weeks Sinn Féin will be standing 350 candidates in the Local Government elections and in each of the 4 EU constituencies in every part of this island. For the first time ever, every voter, in every county council on this island will have the opportunity to vote for Sinn Féin.

Every Sinn Féin Councillor will be a committed voice for their community, putting the people’s interests at the heart of local government. Sinn Féin MEPs will not be ‘yes men’ or ‘yes women’ in the EU. We have had enough of that. They will be Irish representatives in the EU, not EU representatives in Ireland.

Your vote is important as we seek to build political strength and achieve even greater change. In the forthcoming elections vote Sinn Féin. Give us a mandate that will allow our Councillors and MEP’s to deliver for you locally and nationally.

Is mise,

Gerry Adams TD
Sinn Féin President

You are getting this invitation because you signed up to one of Sinn Féin’s email newsletters over the past number of years. Our old email systems were no longer able to handle the big increase in support the party has attracted which resulted in some people not receiving updates.

If you wish to be removed from this mailing list, please click the unsubscribe link at the bottom of this message. If we don’t hear from you in the next two weeks, we will assume you are not ready yet to help make change happen and we will automatically take you off our mailing list.

This one-off, opt-in communication from Sinn Féin has been sent with the knowledge and consent of the Data Protection Commission as a clean-up exercise on our existing databases. If you have any further queries please feel free to contact Sinn Féin at the above details.


Bí i do thacadóir ar líne do Shinn Féin

A chara,

Tá sé in am duit bheith i do thacadóir ar líne do Shinn Féin agus vóta a chaitheamh ar son Shinn Féin sna toghcháin atá romhainn.

Tá saoránaigh ar fud na hÉireann ag éileamh go gcuirfear deireadh le beartais déine, leis na hardleibhéil dífhostaíochta, le heisimirce agus le críochdheighilt.

Is eol dóibh go bhfuil Sinn Féin ag tabhairt dóchais do shaoránaigh maidir lena bhfuil i ndán dóibh. Tá beartais Shinn Féin bunaithe ar chomhionannas, ar chothroime agus ar cheartas, beartais ar féidir leo fíorathrú a sholáthar agus cúrsaí polaitíochta ar an oileán seo a athmhúnlú.

Trí bheart simplí a dhéanamh inniu chun bheith i do thacadóir ar líne do Shinn Féin, beidh tú in ann ról ríthábhachtach a imirt i dtír nua a mhúnlú.
Tá sé éasca agus saor in aisce agus ní gá duit ach cliceáil ar an nasc seo chun bheith i do thacadóir ar líne

 

Tugann an ghné nua sin de shuíomh Gréasáin Shinn Féin deis duit do chuid fuinnimh, díograise agus smaointe a chur chun tairbhe trí dhul i dteagmháil dhíreach le Sinn Féin de réir mar a thagaimid le chéile mar chuid de phobal síormhéadaitheach a chruthóidh athrú ollmhór sa bhliain 2014. Téigh linn.

Sna toghcháin a bheidh ar siúl i gceann 2 sheachtain, beidh 350 iarrthóir á gcur chun cinn ag Sinn Féin sna toghcháin Rialtais Áitiúil agus i ngach ceann de na 4 thoghlach AE i ngach cuid den oileán seo. Den chéad uair riamh, beidh deis ag gach vótálaí i ngach comhairle contae ar an oileán seo vóta a chaitheamh ar son Shinn Féin.

Seasfaidh gach Comhairleoir Shinn Féin go láidir dá bpobal, iad ag cur leasanna an phobail ag croílár an rialtais áitiúil. Ní bheidh MEPanna Shinn Féin ina lútálaithe san AE. Tá ár sáith againn de sin. Beidh siad ina n-ionadaithe Éireannacha san AE, ní bheidh siad ina n-ionadaithe AE in Éirinn.

Tá do vóta tábhachtach de réir mar a fhéachaimid le neart polaitiúil a thógáil agus athrú fíormhór a bhaint amach. Caith vóta ar son Shinn Féin sna toghcháin atá romhainn. Tabhair údarás dúinn a chuirfidh ar chumas ár gComhairleoirí agus ár MEPanna nithe a ghnóthú duit ar bhonn áitiúil agus ar bhonn náisiúnta.

Is mise,

Gerry Adams TD
Uachtarán Shinn Féin

Tabhair faoi deara:
Is teachtaireacht liostála roghnaí í seo nach seolfar ach uair amháin. Cuireadh chugat í le lánchead agus le toiliú an Choimisiúin um Chosaint Sonraí mar chuid de chleachtadh chun bunachair shonraí reatha Shinn Féin a ghlanadh. Cuireadh chugat í freisin toisc gur chláraigh tú le haghaidh ceann amháin de nuachtlitreacha ríomhphoist Shinn Féin a fháil le cúpla bliain anuas. Mura gcloisimid uait sa dá sheachtain atá le teacht, bainfimid thú go huathoibríoch ónár liosta seachadta. Má tá aon cheisteanna eile agat, úsáid na sonraí thuasluaite chun teagmháil a dhéanamh le Sinn Féin.
Connect With Us:
Facebook
Twitter

 

 

 

Advertisements

Posted on May 9, 2014, in 21st century republicanism and socialism, éirígí, British state repression (general), Corruption, Democratic rights - general, Economy and workers' resistance, Irish politics today, IRSP, Partition, Provos - then and now, Public sector/cuts, Repression and resistance in the six counties today, Repression in 26-county state, Republican Network for Unity, six counties, Social conditions, twenty-six counties. Bookmark the permalink. Comments Off on Exchange with Sinn Fein.

Comments are closed.

%d bloggers like this: